• ISO 15189 ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİP ANKARA 'NIN EN YENİ LABORATUVARI
  • SAĞLIĞINIZ BİR YOLCULUKTUR REHBERİNİZ ERBİL TIP LABORATUVARI OLSUN
  • SADECE SAĞLIKLI OLDUĞUNUZU DÜŞÜNMEYİN SAĞLIKLI OLDUĞUNUZU BİLİN
  • 30 YILLIK TECRÜBE İLE DOĞRU SONUÇ , DOĞRU TANI
  • SAĞLIKLA KALIN, AKTİF KALIN, EGZERSİZ YAPIN, DOĞAL BESLENİN,EĞLENİN, SEVİN, GÜLÜN.
  • TAHMİNLERİ SAĞLIĞINIZDAN ÇIKARIN
MENU
Testlerim
Listeye herhangi bir test eklenmedi.

Numune alım ve test gönderim rehberi

  • Anasayfa
  • Numune alım ve test gönderim rehberi

Genel Bilgiler

Özel Erbil Tıp  Laboratuvarı Test Rehberinde , kurumumuzdan istem yapılan testler ile ilgili gerekli örneklerin bilgileri, hacimleri, özel önlemler, endikasyonlar, çalışma yöntemleri, test çalışma günleri ve sonuç süreleri alfabetik test listesinde sunulmuştur.

Bu testler istenirken izlenecek yollar ve dikkat edilmesi gereken hususlar basamaklar halinde açıklanmıştır.

İstenilen tüm testler için uygulanacak bütün prosedürler hastanın bilgilendirilmiş onamını gerektirdiğinden örnek almadan önce hastalar test rehberinde yer alan bilgiler ve öneriler doğrultusunda bilgilendirilmelidir.

Laboratuvarımıza anlaşmalı kurumlardan gönderilecek örnekler için hastanın test rehberindeki bilgiler ve öneriler doğrultusunda bilgilendirildiği ve onayının alındığı kabul edilir.


Numunelerin Etiketlenmesi

Hastadan alınan numuneler hastanın kimlik bilgileri, numunenin alındığı tarih, saat ve numune bilgisi içeren barkodlarla etiketlenir. Anlaşmalı kurumlardan gelen numunelerde bu bilgilere ek olarak kurumunun adı da yer alır.


Test İstem Formunun Kullanılması

Test istemleri test istem formu doldurularak ya da internet üzerinden www.erbillab.com  web adresinden yapılabilir.


Test İstem Formunun Doldurulması

Test İstem Formu’na aşağıda yer alan bilgiler eksiksiz olarak doldurulur;

. Gönderen kurum adı

. İstemi yapan doktorun adı ve soyadı

. Kurumun adres bilgileri

. Gönderim tarihi ve iletişim bilgileri

. Hastanın adı soyadı ve T.C kimlik numarası, doğum tarihi ve cinsiyeti

. Kurum barkod no veya referans no

. İstenilen tetkikler

. Numunenin alındığı bölge ve numune türü

. Numunenin alındığı tarih ve saat

. Klinik bilgi tanı, ön tanı,

 

Test İstemlerinin İnternet Üzerinden Yapılması

Laboratuvarımıza entegrasyon ile bağlı olan kurumlar;

Test istemlerini kendi sistemlerinden yaparlar. Bilgiler laboratuvar sistemimize otomatik olarak kaydedilir. Daha sonra www.erbillab.com , web adresinden sevk irsaliye listesi oluşturulur.

Laboratvarımıza entegre olmayan kurumlar ; web adresimizden test sonuç sayfasından kullanıcı adı ve şifre ile istem yapabilirler.


Numunelerin Laboratuvara Ulaştırılması

Test Rehberinde yer alan açıklamalara uygun olarak alınan numunelerin (numune türü, miktar, saklama koşulları vb.) belirtilen dayanıklılık şartlarında transferini sağlamaya özen gösteriniz.


Kurye Tarafından Teslim Alınan Numuneler

Uygun koşullarda alınıp saklanan ve yukarıda anlatıldığı şekilde istemi yapılan numuneler kuryemiz tarafından Numune TeslimKabul Formu ile teslim alınır.


Şehir Dışından Kargo ile Gelen Numuneler

Uygun koşullarda alınıp saklanan ve yukarıda anlatıldığı şekilde istemi yapılan numuneler Numune Taşıma Çantası Hazırlanması başlığı altında anlatıldığı şekilde hazırlanıp, anlaşmalı olan kargo şirketinin kuryelerine teslim edilir.


Numune Taşıma Çantasının Hazırlanması

Erbil Tıp Laboratuvarı ,  Numune Taşıma Çantası ısı izolasyon malzemesi içeren, çift katmanlı ıslanmaz kumaştan yapılmıştır. Çanta içerisine sıcaklığın yalıtımını ve stabilitesini sağlamak için strafor kutu yerleştirilmiştir.

 Strafor kutularda numune sıcaklığının stabilitesini sağlamak için buz akülerinin konacağı yerler mevcuttur. Buz aküleri çanta içi sıcaklığın 2-8°C’de olmasını sağlamak için kullanılır. Yaz aylarında 2-3, kış aylarında ise 1-2 buz aküsünün çantaya yerleştirilmesi önerilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak buz aküleri çantayla birlikte gönderilir.


Çantanın hazırlanma şekli şöyledir;

• Numunelerin konacağı çantanın orta kısmına ve /veya yanlarına buz aküsü yerleştirilir.

• Numuneler dik durumda ve kapakları sızmayı önleyecek şekilde sıkıştırılmış olarak yerleştirilir. Strafor kutunun kapağı dikkatli bir şekilde kapatılır.

• Kutudaki numunelere ait bilgilerin bulunduğu Test İstem Formu çanta kapağının iç tarafında ki özel bölmeye konur ve çanta dikkatlice kapatılır.

Kurye veya kargo şirketi sorumlusuna teslim edilir.

Çanta Isı Kontrolü

Laboratuvarımız numune taşıma çantasının sıcaklığının, taşıma süresi boyunca uygun olup olmadığını belirli aralıklarla ölçüm yapan datalogger ile denetlemektedir. Bu amaçla ilgili kuruma datalogger gönderilir.

 Datalogger gönderilen kuruma telefonla ile datalogger kullanımı hakkında bilgi verilir ya da mail ile kuruma  Datalogger Kullanma Talimatı gönderilir.

Denetimin doğru yapılabilmesi için; Datalogger, numunelerin yerleştirildiği kısma buz aküsüyle temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

Laboratuvara Gelen Numunelerin Saklanması, Test Ekleme  ve İlave Numune İstemleri :

Laboratuvar olarak analizi sonuçlanan numuneler, ek test istemleri, test tekrarları ve ileri tetkikler için arşivlendikten sonra 1 hafta süre ile saklanır. Riskli çıkan tarama testleri 1 yıl süreyle uygun koşullarda saklanır.

Gönderilen numunelere 1 hafta süreyle ek test isteminde bulunabilirsiniz. Ek test istemleri laboratuvarımız sorumlu uzmanları tarafından değerlendirilir ve kuruma değerlendirme sonucu bilgi verilir.

Kurum hasta bilgilerinde düzeltme yapacaksa veya ek test isteminde bulunacaksa, bu talep yeni bir Test istem Formuna ya da düzeltmeyi yapan kişinin adı soyadı, kurumun kaşesi ve imzasını içeren istek yazısını kurumumuza iletmelidir. Sözlü olarak yapılan talepler kabul edilmemektedir.

Hasta numunesinin yetersiz olması ya da herhangi bir nedenden dolayı yeni bir numuneye ihtiyaç duyulması halinde bu durum açıklaması ile birlikte kuruma bildirilerek, yeni bir numune talep edilir.

Acil Numuneler ;

Kuryenin uğrama saati dışında Test rehberinde yer alan sonuç verme süresi dışında acil olarak çalışılması istenen numuneler, Test istem formuna numunenin acil olduğu belirtilir. Gerekirse bu durumundan laboratuvar haberdar edilir.

Şehir içindeki numuneler için, Kuryenin uğrama saati dışında kurumlardan acil talep olması durumunda, telefonla laboratuvara bilgi verilir, kuryenin talepte bulunan kuruma yönlendirilmesi sağlanır.

Numune laboratuvara ulaştıktan sonra acil olarak işleme alınır.

Laboratuvara Gelen Numunelerin Kabul ve Red Kriterleri

Laboratuvarımıza ulaşan numuneler aşağıdaki Numune Kabul Red Kriterleri Listesine göre değerlendirilir. Uygun olmayan numunenin reddedilmesi halinde durum kayıt altına alınır, istemi yapan kurum yetkilisi bilgilendirilir.

Reddedilen örneğin yenisi geldiğinde yeni bir barkod numarası ile çalışmaya alınır. Tekrar numune alınmasının mümkün olmadığı durumlarda (BOS, perikard, plevra sıvıları, yeni doğan taramaları vb.) hekimin isteğine bağlı olarak, durum laboratuvar uzmanlarımız tarafından değerlendirilir. Çalışma yapılmasına onay verilirse numune çalışmaya alınır ve bu durum sonuç raporuna not edilir.