• ISO 15189 ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİP ANKARA 'NIN EN YENİ LABORATUVARI
  • SAĞLIĞINIZ BİR YOLCULUKTUR REHBERİNİZ ERBİL TIP LABORATUVARI OLSUN
  • SADECE SAĞLIKLI OLDUĞUNUZU DÜŞÜNMEYİN SAĞLIKLI OLDUĞUNUZU BİLİN
  • 30 YILLIK TECRÜBE İLE DOĞRU SONUÇ , DOĞRU TANI
  • SAĞLIKLA KALIN, AKTİF KALIN, EGZERSİZ YAPIN, DOĞAL BESLENİN,EĞLENİN, SEVİN, GÜLÜN.
  • TAHMİNLERİ SAĞLIĞINIZDAN ÇIKARIN
MENU
Testlerim
Listeye herhangi bir test eklenmedi.

Lp-PLA2 ( Lipoprotein ilişkili Fosfolipaz A 2 )

Image

Kalp damar hastalığı (KDH)koroner kalp hastalığı (KKH), ve iskemik inme riskinizi belirlemeye yardımcı olan testtir.


Doktorunuz orta-yüksek derecede KVH veya iskemik inme açısından risk altında olduğunuzu belirlediğinde, ailevi KVH veya KKH geçmişiniz varsa bu test uygulanır.

Bu test lipoprotein ilişkili fosfolipaz A2'nin kandaki miktarını ölçer (Lp-PLA2).

Lp-PLA2 bir enzim olup makrofaj olarak adlandırılan, vücuda yabancı proteinleri, eski hücreleri ve mikroorganizmaları yiyen ve yok eden bağışıklık hücreleri tarafından üretilir.Kanda bulunan Lp-PLA2'nin büyük bir bölümü “kötü kolesterol” olan LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol) ‘ye bağlıdır.

Lp-PLA2'nin kan damarlarının iltihaplanmasında rol oynadığı görünmektedir ve ateroskleroz gelişimine yardımcı olduğu düşünülmektedir. Bazı güncel çalışmalar Lp-PLA2'nin kalp damar hastalıkları (KDH)koroner kalp hastalığı(KKH), ve iskemik inme gibi rahatsızlıkların oluşumunda bağımsız bir risk faktörü olduğunu göstermiştir.


Bu çalışmalarda koroner kalp hastalığı ve iskemik inme tanısı konan birçok kişide diğer risk faktörleri göz önüne alınmaksızın Lp-PLA2 konsantrasyonlarının yükselmiş olduğu görülür. Bu bulgular, kişinin kalp-damar hastalığı riskini belirlemeye yardımcı olmak için kullanılan ve sayıları giderek artan kardiyak risk belirteçlerinden biri olan bu yeni testi potansiyel olarak yararlı hale getirmektedir.


Kalp-damar hastalığı ve iskemik inme atardamarlar üzerinde sabit olmayan yağlı plak birikimlerine, sonuçta kan damarlarında tıkanmalara, kalp krizlerine veya beyin hasarına yol açabilmektedir. Her iki rahatsızlıkla ilişkili olduğu tanımlanmış, hipertansiyon, diabetes, sigara içimi, obesite, yüksek kolesterol düzeyleri, yüksek LDL, ve düşük HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein , "iyi kolesterol ") gibi çeşitli risk faktörleri mevcuttur.


Bir veya birden fazla risk faktörü olan birçok kişide eninde sonunda kalp-damar hastalığı gelişecektir. Ancak tanımlanmış risk faktörleri bulunmayan önemli sayıda kişide de kalp-damar hastalığı gelişecektir. Bu durum araştırmacıları ya kalp-damar hastalıklarına neden olabilen ya da kişinin Kalp-damar hastalığı riskini azaltmak için tedaviler ve/veya yaşam tarzı değişikliklerini belirleme amacıyla kullanılabilecek başka risk faktörlerini aramaya sevk etmiştir.


Yukarıda sıralanmış klasik risk faktörlerine ilaveten düşük düzeyde kroniksistemik iltihaplanma ve kan damarları (vasküler) iltihabının kalp-damar hastalığı geliştirme riskine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. hs-CRP testinin sistemik iltihaplanma ile ilişkili olduğu, yüksek düzeylerin kalp-damar hastalığı riskini artırdığı düşünülür. Lp-PLA2 testi damarların iltihaplanmasıyla ilişkili olup yüksek düzeylerin kalp krizi veya inme olasılığını artırdığı akla getirmektedir.


Doktorlar, kişinin kronik kalp hastalığı (CHD) geliştirme ve iskemik inme geçirme riskini belirlemeye yardımcı olmak için diğer kardiyak risk belirteçleriyle birlikte Lp-PLA2'yi laboratuvardan isteyebilir. Kalp-damar hastalığı veya inme riski orta-yüksek derecede, bir veya birden fazla risk faktörü olan bir kişi için tipik olarak bu test gerekli olacaktır. Örneğin lipit düzeyleri normal veya minimal derecede yükselmiş ve/veya sınırda yüksek kan basıncı (hipertansiyon ) olan biri için de bu test istenebilir.

Altta yatan iltihaplanmanın derecesini değerlendirmek için bir hs-CRP testiyle birlikte Lp-PLA2 testi de istenebilir. Yine iltihabi rahatsızlığı olan bir kişi için de bu test istenebilmektedir çünkü sistemik iltihaptan etkilenmemektedir.


Lp-PLA2 sık istenmeyen yeni bir testtir. Tüm klinik yararlılığı henüz tam olarak belirlenmemiştir. Bu test kolesterol ve diğer lipit düzeylerine ilişkin testlerin yanısıra doktora ek bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.


Bazı araştırmacılar Lp-PLA2 düzeylerini düşüren tedavilerin kişinin kalp-damar hastalığı ve iskemik inme riskini azaltıp azaltamadığını araştırmaktadır. Riskin azaldığı saptanırsa Lp-PLA2 testi daha sık istenebilir ve bireyin tedaviye yanıtı ve risk azaltım sürecini izlemek için kullanılabilir.


Lp-PLA2 sık sık istenmeyen yeni bir testtir. Bazı doktorlar kişinin soygeçmişinde kalp-damar hastalığı (KDH), kendisinde ise metabolik sendrom varsa ve/veya iskemik inme açısından orta –yüksek derecede risk altında olduğunu düşünüyorsa diğer kardiyak risk belirteçleriyle birlikte bu testi de isteyebilir.


İltihabi hastalıkları olan ve hs-CRP testi uygulanamayan kişilerde bu test yararlı olabilir.


Anlamlı derecede yükselmiş Lp-PLA2 düzeyleri koroner kalp hastalığı (KKH)CHD geliştirme veya iskemik inme geçirme riskinize işaret eder. Ayrıca doktora test edilen kişinin genel risk durumu hakkında ek bilgi verir. Bu test koroner kalp hastalığı veya iskemik inmenin tanısal belirteci olmayıp yalnızca bir risk göstergesidir. Yüksek Lp-PLA2 düzeyleri olan birçok kişide bu rahatsızlıklar gelişmeyecek, düzeyleri normal olan bazı kişilerde ise gelişebilecektir.

 

Literatür Bilgileri :

p‑PLA2
New parameter for atherosclerotic risk assessment
Clinical relevance of Lp-PLA2
Lp-PLA2 (Lipoprotein-associated phospholipase A2) - also known as platelet-activating factor acetylhydrolase (PAF-AH) - is a vascular-specifc inflammatory enzyme, predominantly expressed by macrophages, lymphocytes and foam cells in atherosclerotic plaques. Circulating Lp-PLA2 is mainly associated with apolipoprotein B-containing lipoproteins, hence closely associated with low-density lipoprotein (LDL). The enzyme hydrolyzes oxidized phospholipids on LDL particles within the arterial intima, generating two highly inflammatory mediators, lysophosphatidylcholine (Lyso-PC) and oxidized non-esterified fatty acids (oxNEFAs).
Many important studies confirm a strong association between Lp-PLA2 levels and cardiovascular risk among different populations. These studies show that in individuals with normal LDL, elevated Lp-PLAlevels were strongly associated with heart disease and ischemic stroke, independent of traditional risk markers and high-sensitive CRP. Due to the fact that Lp-PLA2 is involved in the causal pathway of plaque inflammation and plaque rupture, the testing for Lp-PLA2 represents a valuable adjunctive tool which goes beyond traditional cardiovascular risk assessment.
The importance of Lp-PLA2 testing
It is well known, that inflammatory processes play an important role in the pathogenesis of atherosclerosis. Established risk factors account for part of the cardiovascular diseases only. Lp-PLA2, a new reliable marker in the atherosclerotic risk assessment, is able to close this diagnostic gap.
Studies provide strong evidence, that the presence of Lp-PLAis associated with an increased risk of cardiac death, myocardial infarction, acute coronary syndrome and ischemic stroke. Increased Lp-PLA2 concentrations can be found in vulnerable atherosclerotic plaques and allow discrimination between morphologically identical stable and unstable plaques. Lp-PLA2 testing is an excellent complement to angiography because it detects very small plaques not visible by medical imaging. Unlike traditional atherosclerotic risk markers Lp-PLA2 is highly specifc for vascular inflammation, has low biological variability, and plays a causative role in atherosclerotic plaque inflammation.
Lp-PLA2 closes the diagnostic gap in CVD risk assessment
Limitations of LDL-cholesterol for CVD risk stratification
LDL-C is one of the main parameters of national guidelines for the prevention of coronary heart disease. Nevertheless LDL-C levels are insufficient to identify individuals at high risk, since many "events" occur in individuals without elevated LDL-C.
Limitations of total cholesterol for CVD risk stratification
Cardiovascular events are not necessarily associated with high total cholesterol levels. In fact, 35% of CHD occur in people with total cholesterol levels below 200 mg/dL.
https://www.lp-pla2.de/typo3temp/_processed_/csm_RTEmagicC_Lp-PLA2_02.png_6651f11a07.png?_=1399043979
The predictive value of traditional atherosclerotic risk markers is limited. Lp-PLA2 is able to overcome these limitations and, therefore, represents a powerful tool to close the diagnostic gap.
https://www.lp-pla2.de/fileadmin/_processed_/csm_LpPLA2_128726321d.png?_=1477658283
Limitations of currently used cardiovascular risk assessment
Several studies have demonstrated that high total cholesterol and high LDL-cholesterol are major modifiable risk factors for cardio artery disease (CAD). Many risk estimation tools are available. Most of them are based on conventional risk factors as age, sex, smoking, blood pressure, and lipid levels.
Previously it was shown in a large cohort trial with more than 135.000 patients hospitalized with coronary artery disease, that 77% of the patients showed normal or borderline LDL-C values with less than 130 mg/dL (3.4 mmol/L). In more that 45% of these patients HDL-cholesterol was found in the normal range (>40 mg/dL (>1.03 mmol/L)) and additionally, more than 60% of the participants exhibited triglyceride levels in the normal or borderline range (below 150 mg/dL (1.69 mmol/L)).
These findings provide further evidence that currently used risk assessment with the lipid profile shows limitations and is not sufficient to identify the entirety of high-risk patients.
Reference ranges
A recently published study by Feng et al (2014) demonstrated gender-specific differences in reference intervals of serum Lp-PLA2 levels in 763 healthy Chinese Han subjects, with significantly lower serum levels in females compared to males (75th percentile:
female 489 U/L (18-49 years) resp. 542 U/L (50-88 years), and males 579 U/L (18-87 years).
The median levels in males and females in this study were similar to the values reported by Winkler er al. In Winkler’s study the 80th percentile was used as reference threshold for a healthy German population of 1702 men aged 34-66 years and 3578 women aged
34-63 years resulting in a reference value of 639 U/L for men and 507 U/L for women.